20 stycznia 2021

Kontakty doodbytnicze według wyników badań nie są u nas popularne ani łubiane w heteroseksualnych związkach. Przyznało się do nich 3,8% mężczyzn i 1,1% kobiet. Takie zachowanie seksualne, należące do najwyższych…

20 stycznia 2021

Zachowania seksualne Polaków a ryzyko AIDS W Polsce poświęca się chorobie A. wiele uwagi. Na brak informacji nie można narzekać, dostarczają ich: artykuły w prasie, audycje w radiu i tv,…

20 stycznia 2021

Teorie psychoanalityczne tłumaczą rozwój a.s. konfliktami preedypalnymi, lękiem separacyjnym, urazami wczesnodziecięcymi, zaburzeniami identyfikacji z płcią. Inne teorie psychologiczne wśród przyczyn a.s. wymieniają np. takie, jak niekontrolowany lęk, kompleks niższości, wpływ…

20 stycznia 2021

Zachowania seksualne są wciąż postrzegane z perspektywy stereotypów i uprzedzeń rasowych. Przypisuje się im np. promiskuityzm, wczesną inicjację seksualną, bujną zmysłowość, a mężczyznom duże rozmiary członka. Lęk przed murzyńskim don…

20 stycznia 2021

W C.A. leczeniem zaburzeń seksualnych zajmują się rnundu mugo, czyli znachorzy. Wilemski (1985) twierdzi, że: „Każdy znachor jest doskonałym znawcą różnych ziół leczniczych. W tym zakresie Istnieje jednak wielkie zróżnicowanie…

20 stycznia 2021

Akceptacja seksualności i otwarta postawa wobec niej zmniejsza ryzyko psychogennych zaburzeń seksualnych. Istnieją jednak specyficzne przyczyny zaburzeń seksualnych, jak również charakterystyczny obraz tych zaburzeń. I tak, jeżeli np. w układzie…

20 stycznia 2021

W bogatej mitologii Afryki spotykamy wiele bóstw obojga płci. Bogini – matce Wojengi – najwyższemu bytowi dla ludu Idżan, przypisuje się dzieło stworzenia, nasienie mężczyzny i krew kobiety. Lud Fonów…

20 stycznia 2021

Pielęgnacja ciała i dbanie o jego atrakcyjność służą m.in. jego erotycznemu oddziaływaniu. Ideały piękna erotycznego są zróżnicowane w kulturach C.A., a dobrym tego przykładem są tatuaże, fryzury, ornamentyka, ubiory. Seks…

20 stycznia 2021

Ideały młodzieży ulegają zmianie. Rytuały inicjacyjne stają się tylko tradycyjnym obyczajem, często pozbawionym swego pierwotnego sensu, a kultura masowa kreuje inne oczekiwania, głównie materialne (anonse erotyczne). W środkach masowego przekazu wyrażane…